• Skokan krátkonohý
  • ještěrka obecná - samice
  • ještěrka obecná
  • skokan hnědý 2
  • skokan hnědý
  • skokan
  • užovka obojková
  • užovka podplamatá
  • čolek obecný
  • želva nádherná